self-propelled gun

self-propelled gun
savaeigis pabūklas statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Vikšrinė antžeminė artilerijos kovos mašina. Susideda iš pabūklo ir šarvuotos vikšrinės važiuoklės. Užtikrina glaudžią artilerijos, tankų ir šarvuočių sąveiką, tiesioginę karinių vienetų paramą ir palydą mūšyje. Savaeigis pabūklas daugelio valstybių GP sudaro antžeminės artilerijos pagrindą. Šiuolaikiniai savaeigiai pabūklai: JAV 105 mm haubica M108, 155 mm haubica M109A6, 175 mm patranka M107, 203 mm haubica M110A2, 106,7 mm minosvaidis M106A1; Prancūzijos 155 mm haubica GCT, 155 mm patranka F3; Rusijos 122 mm haubica 2S1, 152 mm haubica 2S3 ir 2S19, 152 mm patranka 2S5, 203 mm patranka 2S7 ir 240 mm minosvaidis 2S4. Labiausiai paplitę savaeigiai pabūklai: JAV 155 mm savaeigė haubica M109A6 „Paladin“ (kovinė masė 24 950 kg, didžiausias šaudymo nuotolis 30 km, greitašauda 4 šūviai/min, kovinis komplektas 28 šaudmenys, didžiausias greitis 56 km/h); JAV 203 mm savaeigė haubica M110A2 (28 350 kg, 22,9 km, ARS – 29 km, branduoliniu sviediniu – 18 km, 0,5–1,5 šūvio/min, 2 šaudmenys prie pabūklio ir 148 transportinėje mašinoje, 55 km/h); JAV 106,7 mm savaeigis minosvaidis M106 (12 000 kg, 5,5 km, 20 šūvių/min, 93 minos, 68 km/h); Rusijos 152 mm savaeigė haubica 2S3 „Akacija“ (28 200 kg, 27 km, ARS – 40 km, 3 šūviai/min, 60 šaudmenų, 50 km/h); Rusijos 152 mm savaeigė haubica 2S19 „MSTA-S“ (24,7 km, 10–12 šūvių/min, 50 šaudmenų, 60 km/h). atitikmenys: angl. self-propelled gun rus. самоходное орудие

Artilerijos terminų žodynas – Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. . 2004.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • Self-propelled gun — A self propelled gun (SPG) is a gun, whether it be an artillery piece, anti tank gun, or anti aircraft gun, mounted on a motorized wheeled or tracked chassis. As such the gun can be maneuvered under its own power as opposed to a towed gun that… …   Wikipedia

  • self propelled gun — gun that is self powered, gun that has a vehicle as its base …   English contemporary dictionary

  • M107 Self-Propelled Gun — The M107 175mm self propelled gun was part of a family of self propelled artillery that also included the M110. The M110E2 chassis had a Depot Level upgraded chassis and drive train due to the heavier “tube” (E2 barrel). The 175 mm gun was used… …   Wikipedia

  • SU-100Y Self-Propelled Gun — Infobox Weapon is vehicle=yes name= SU 100Y Self Propelled Gun caption= origin=flagcountry|Soviet Union|1923 service= used by= flagcountry|Soviet Union|1923 wars= World War II designer= design date= manufacturer= unit cost= production date=… …   Wikipedia

  • M53 155mm Self-Propelled Gun — The M53 155mm Self Propelled Gun was largely deployed in NATO areas and its ammunition was commonly used throughout NATO forces. It was extensively used during the Vietnam era, and subsequently withdrawn from service in the US military. Vehicles… …   Wikipedia

  • anti-aircraft self-propelled gun — savaeigis zenitinis įrenginys statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Zenitinės artilerijos kovos mašina, ginkluota viena arba keliomis automatinėmis patrankomis, turinčiomis bendrą taikymo mechanizmą ir ugnies valdymo prietaisus. Skirtas neaukštai… …   Artilerijos terminų žodynas

  • anti-aircraft self-propelled gun and rocket system — savaeigis zenitinės artilerijos ir raketų kompleksas statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Antžeminis zenitinės artilerijos ir raketų kompleksas, kurio ginklų sistemą sudaro bendrai valdomi artilerijos ir raketų ginklai. Savaeigis zenitinės… …   Artilerijos terminų žodynas

  • Self-propelled artillery — British AS 90s firing in Basra, Iraq, 2006 …   Wikipedia

  • self-propelled — adjective Date: 1869 1. containing within itself the means for its own propulsion < a self propelled vehicle > 2. mounted on or fired from a moving vehicle < a self propelled gun > …   New Collegiate Dictionary

  • self-propelled — self′ propelled′ or self′ propel′ling adj. 1) propelled by itself 2) (of a vehicle) propelled by its own engine, motor, or the like 3) mil (of a gun or rocket launcher) having a vehicle as a base • Etymology: 1895–1900 …   From formal English to slang

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”